header01
Scroll to navigation

E-račun

Obaveštenje o dostavi računa putem elektronske pošte („e-račun“)

U cilju unapređenja poslovnog procesa dostave računa, čineći uslugu bržom i lakše dostupnom za korisnike, kompanija FCC je omogućila novu uslugu besplatne dostave e-Računa u digitalnom obliku putem elektronske pošte (e-mail).

Ovaj način dostave računa dostupan je svim korisnicima, novim i postojećim, bez obzira da li je reč o fizičkim ili pravnim korisnicima.

E-račun se dostavlja za izvršenu komunalnu uslugu svakog meseca.

Dostava računa putem elektronske pošte (e-maila), se aktivira na zahtev korisnika. Popunjavajući Zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte, korisnik se opredeljuje za ovakav način dostave i isti će biti u primeni sve dok se korisnik ne izjasni drugačije.

Korisnicima usluge, koji su dali saglasnost za dostavu računa putem elektronske pošte, kompanija FCC neće dostavljati račune korišćenjem poštanskih usluga u štampanoj formi.

Korisnik može izvršiti uplatu fakturisanog iznosa, na osnovu računa dobijenog elektronskim putem, na isti način kao i sa računom dobijemim putem klasične pošte u štampanoj formi.

Prednosti elektronskog računa u odnosu na račun dobijen u štampanoj formi su:

-    Sigurnost računa u .pdf formatu i identičnost štampanoj formi računa

-    Mogućnost arhiviranja računa u digitalnom obliku na računaru

-    Zaštita životne sredine

Da bi se aktivirala ova nova usluga, potrebno je da popunite Zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte koji možete preuzeti u nastavku:

•    Zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte-fizička lica

•    Zahtev za dostavu računa putem elektronske pošte-pravna lica

ili popuniti dolaskom u najbližu poslovnicu kompanije FCC

Uz popunjen zahtev neophodno je da ponesete i dokument o identifikaciji (lična karta ili pasoš) i kopiju računa.

Kompanija FCC – Vaš servis za budućnost

Servisna informacija
29.4.2021

Servisna informacija

Poštovani korisnici, obaveštavamo Vas o radu kompanija FCC tokom predstojećih Verskih i Državnih praznika:
Servisna informacija
12.2.2021

Servisna informacija

Poštovani korisnici, na osnovu Zakona o Državnim , Verskim i drugim praznicima u Republici Srbiji obaveštavamo Vas:
FCC Environment CEE prodao sve akcije u Bugarskoj
10.9.2020

FCC Environment CEE prodao sve akcije u Bugarskoj

 Osmog septembra 2020. godine, FCC Environment CEE zatvorio je proces prodaje svih akcija u Bugarskoj lokaloj...
FCC Vrbak d.o.o. Lapovo - servisna informacija
11.7.2020

FCC Vrbak d.o.o. Lapovo - servisna informacija

Kompanija FCC Vrbak d.o.o. Lapovo vas obaveštava da će se od 13.07.2020 godine sakupljanje i transport komunalnog...
Servisna informacija
25.6.2020

Servisna informacija

Poštovani korisnici, Kompanija FCC Kikinda d.o.o. Kikinda vas obaveštava da će se od 29.06.2020 godine sakupljanje i...
Nastavak prolećne akcije sakupljanja krupnog otpada
12.5.2020

Nastavak prolećne akcije sakupljanja krupnog otpada

Kompanija FCC u saradnji sa Gradom Kikinda nastavlja sprovođenje akcije prikupljanja kabastog otpada 

Zašto FCC

 • Međunarodni tim stručnjaka

  Naš tim od skoro 4.300 zaposlenih u 8 zemalјa CEE-a, odgovoran je za nesmetan rad svih naših usluga.

 • Otpad kao resurs

  Zahvalјujući savremenim rešenjima za tretman otpada, godišnje dobijamo 500.000 tona sekundarnih sirovina.

 • Taman na vreme

  Gotovo 1,3 miliona kontejnera, kanti svih veličina i više od 1.250 kamiona ili specijalnih vozila obezbeđuje sigurno i efikasno sakuplјanje i transport svih otpada radi dalјeg tretmana.

 • Iskusan provajder usluga

  8 zemalјa, 1.200 opština i 4,7 miliona stanovnika, 20 zajedničkih preduzeća sa opštinama, 84.000 poslovnih klijenata. Ovo je naš kratak profil.

Mehanizacija

22 kamiona za sakupljanje

8 specijalizovanih mašina

192 kontejnera velike zapremine

32.447 kanti i kontejnera

2 deponije neopasnog otpada

Da li ste znali?
FCC CEE Group ima više od 10 godina iskustva u poslovanju sa korišćenom odećom
Da li ste znali?
300 do 400 kg komposta se može proizvesti od 1 tone biorazgradivog đubriva
Da li ste znali?
Metali i staklo su 100% reciklirajući
Da li ste znali?
U Evropi, do 90% flaša od zelenog stakla je napravljeno od recikliranog stakla
Da li ste znali?
Više od 0,7 litra baznog ulja za podmazivanje se može proizvesti od 1,0 litra korišćenog mineralnog ulja i koristi se za motorna ulja, ulha za menjač i hidraulična ulja
Da li ste znali?
Sa energijom potrebnom za proizvodnju 1 limenke od boksita, moguće je proizvesti 20 limenki od recikliranog aluminijuma
Da li ste znali?
Recykliranje 1 tone čelika čuva 1.100 kilograma rude gvožđa, 630 kilograma uglja, i 55 kilograma krečnjaka
Da li ste znali?
Korišćeni papir se može reciklirati i koristiti u proizvodnji svežeg papira do 6 puta
Da li ste znali?
Recikliranje 1 tone papira čuva više od 2 tone drveta
Da li ste znali?
1 tona goriva izrađenog od otpada koju proizvede FCC CEE Group čuva 600 kilograma grejnog ulja ili više od 800 kilograma kamenog uglja
Da li ste znali?
Recikliranje plastike čuva ograničene sirovine (sirove nafte i prirodnog gasa) i smanjuje potrošnju energije 80 do 90%