Vyhledávání

Pravidla

„Soutěž s panem Popelou“ je ekologická soutěž pro školy, která by měla provázet současnou mládež jak ve škole, tak i mimo ni a dát jí možnost zamyslet se nad stávajícím neutěšeným stavem životního prostředí.

Vycházíme z přesvědčení, že výchova k ekologickému cítění má největší efekt u nejmladší generace, která potom osvojené návyky přenáší i do domácností. Cílem „Soutěže s panem Popelou“ je zavedení trvalého systému separovaného sběru papíru, případně i dalších složek odpadu, ve školách.

Jak soutěžit

 • Vyplňte přihlášku a odešlete ji e-mailem na martina.mazurova@fcc-group.cz nebo se můžete přihlásit online. Přihláška je platná vždy na daný školní rok. Přihlásit se mohou samostatně také detašovaná pracoviště nebo jednotlivé školy patřící pod společný právní subjekt.
 • Po přihlášení do soutěže se můžete spojit s obchodními zástupci naší společnosti, kteří Vám podají podrobné informace a dohodnou s vámi způsob sběru a odvozu papíru pro vaši školu.
 • Úkolem školy je během školního roku nasbírat co největší množství papíru, který bude vykupován za smluvené ceny.
 • Zástupce školy objedná odvoz papíru telefonicky na uvedených Kontaktech. V předem dohodnutém termínu bude přistaven kontejner nebo svozový automobil. Papír bude naložen, odvezen ke zvážení a dalšímu zpracování.
 • Zvážené množství papíru bude po celou dobu trvání soutěže průběžně evidováno.
 • Platba za odevzdaný papír se provádí začátkem následujícího kalendářního měsíce po odvozu papíru.
 • Přistavení kontejneru, doprava i vážení papíru budou zajištěny na náklady pořadatele soutěže, pokud není v aktuálním ceníku uvedeno jinak.

Harmonogram 23. ročníku „Soutěže s panem Popelou“ - školní rok 2023/2024

01.09.2023

Termín zahájení

07.06.2024

Termín uzávěrky

12.06.2024

Termín vyhlášení výsledků

28.06.2024

Termín předání odměn

Hodnocení a systém odměn

V průběhu celého školního roku bude evidováno množství odevzdaného papíru z jednotlivých škol. Průběžné výsledky budou k dispozici v sekci výsledky. Po termínu uzávěrky bude vyhodnoceno a odměněno celkem 50 nejlepších škol v ČR. Hodnocení probíhá zvlášť v každém regionu ve dvou kategoriích - podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka a podle celkového množství odevzdaného papíru. Každá z vítězných škol obdrží věcné ceny v hodnotě 5.000 Kč (sportovní a výtvarné potřeby, společenské hry, reklamní dárky).

Kategorie podle množství papíru v přepočtu na jednoho žáka

 • 1. místo: věcná cena v hodnotě 5.000 Kč
 • 2. místo: věcná cena v hodnotě 5.000 Kč
 • 3. místo: věcná cena v hodnotě 5.000 Kč
 • 4. místo: věcná cena v hodnotě 5.000 Kč
 • 5. místo: věcná cena v hodnotě 5.000 Kč

Kategorie podle celkového množství papíru

 • 1. místo: věcná cena v hodnotě 5.000 Kč
 • 2. místo: věcná cena v hodnotě 5.000 Kč
 • 3. místo: věcná cena v hodnotě 5.000 Kč
 • 4. místo: věcná cena v hodnotě 5.000 Kč
 • 5. místo: věcná cena v hodnotě 5.000 Kč

Než začneme: podívejte se na zpracování vašich osobních údajů

Pokud navštívíte stránku, která zaznamenává cookies, vytvoří se Vám v počítači malý textový soubor, který se uloží ve Vašem prohlížeči. Když stejnou stránku naštívíte v budoucnu, díky tomuto souboru se načte rychleji. Náš web Vám nabídne relevantní informace a bude se Vám pracovat snáze.

Soubory cookies používáme především pro anonymní analýzu návštěvnosti a vylepšení našich webových stránek. Pokud si do Vašeho prohlížeče nastavíte blokování cookies, může se web načítat pomaleji a některé jeho části nemusí pracovat zcela správně. Více info ke zpracování cookies.