Pravidlá

Súťaž s pánom Smietkom je ekologický program pre školy, ktorý by mal sprevádzať súčasnú mládež v škole aj mimo nej, a zároveň jej dať príležitosť zamyslieť sa nad aktuálnym stavom životného prostredia.

Sme presvedčení, že výchova k ekologickému cíteniu má najväčší efekt u najmladšej generácie, ktorá osvojené návyky následne prenáša do domácností. Cieľom súťaže s pánom Smietkom je zavedenie trvalého systému separovaného zberu papiera, prípadne ďalších zložiek odpadu, na školách.

Súťaž je určená pre materské školy, základné a špeciálne školy, stredné školy a voľnočasové zariadenia v regióne Záhorie, Podunajsko a Horné Považie.


AKO SÚŤAŽIŤ

 • Prihlásiť sa možno online cez prihlasovací formulár počas celej doby trvania súťaže. Do súťaže budú zaradené len prihlásené školy, ktoré dostanú potvrdzujúci email.
 • Úlohou školy je počas súťaže nazbierať čo najväčšie množstvo papiera (NIE kartónu), ktorý bude vykupovaný za dohodnuté ceny.
 • Školy môžu zbierať, okrem papiera, aj ostatné komodity (PET fľaše, plechovky), za ktoré im pripadá finančná odmena podľa nazbieraného množstva; súťaží sa však len v zbere papiera.
 • Školy si môžu zvoliť dve varianty odvozu druhotných surovín:
  1. nárazový zber s pristavením nádoby na niekoľko dní a následné odvezenie, alebo
  2. pravidelné odvážanie v týždňovej alebo mesačnej frekvencii.
 • Zber zo školy bude následne odvezený na váženie a ďalšie spracovanie.
 • Odvážené množstvo papieru bude priebežne evidované.
 • Platba za celkové vyzbierané a zvážené množstvo papieru a PET, bude odovzdaná osobne zástupcovi školy na konci príslušného súťažného polroku.
 • Doprava i váženie druhotných surovín budú zabezpečené na náklady usporiadateľa súťaže.

HARMONOGRAM PRE ROK 2023/2024

11. 9. 2023

1. polrok otvorenie

11. 12. 2023

1. polrok uzávierka

8. 1. 2024

2. polrok otvorenie

14. 6. 2024

2. polrok uzávierka

28. 6. 2024

Celkové vyhodnotenie

Hodnotenie a systém odmien

   

Počas celého školského roka bude evidované množstvo odovzdaného papiera z jednotlivých škôl. Po termíne uzávierky bude vyhodnotených a odmenených spolu 18 najlepších škôl. Hodnotenie je realizované zvlášť v každom regióne, v dvoch kategóriách - celkové množstvo odovzdaného papiera za školu a množstvo papiera v prepočte na jedného žiaka školy. 

Víťazné školy obdržia ceny v celkovej hodnote 2 700 eur na nákup školských pomôcok podľa vlastného výberu. Výsledky zapojených škôl budú uverejnené po dátume celkovej uzávierky súťaže v 2. polroku na webovej stránke FCC Environment – Výsledky 

Hodnotenie prebieha v 2 kategóriách:

Kategória podľa celkového množstva vyzbieraného papiera za školu:

 • 1. miesto: 200 Eur
 • 2. miesto: 150 Eur
 • 3. miesto: 100 Eur

Kategória podľa množstva papieru v prepočte na jedného žiaka:

 • 1. miesto: 200 Eur
 • 2. miesto: 150 Eur
 • 3. miesto: 100 Eur

Kontakty: odvozy, pristavenia nádob a technické záležitosti

Alena Elízová

Alena Elízová

ZÁHORIE

Lívia Takács

Lívia Takács

PODUNAJSKO

Beáta Došeková

Beáta Došeková

HORNÉ POVAŽIE

KOORDINÁCIA PROJEKTU

KOORDINÁCIA PROJEKTU

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.